top of page

Co aktuálního Vám nabízíme?

Ježíš Kristus byl ženatý

Slyšeli jste už o tom, že Ježíš Nazorejský byl ženatý a měl, jak se od rabínů ( učitelů) jeho období očekávalo, rodinu?

I vy si myslíte tak, jako my, že tento fakt nijak neovlivňuje jeho božskost a úlohu a aktu naší spásy?

I o tomto tématu najdete více v sekci HISTORIE A TRADICE na našem webu.

Foto z letošní Velikonoční bohoslužby

03d7f3f0-ef23-4fc6-a3a2-76a8551927bc.jpg
Modlitba za mír

Všemocný Bože, na věky věků buď požehnané Tvoje svaté jméno.

Ve Tvé nekonečné dobrotě jsi každému člověku daroval svobodnou vůli

a nekonečnou možnost tvořit.

Díky tomu smíme zásluhou našich rozhodnutí a činů

tvarovat náš osud i osud celého světa.

Prosíme Tě,

probuď a posilni v každém člověku, SVĚTLO moudrosti a dobročinnosti,

abychom prostřednictvím Tvých darů rozpoznali,

že jsme všichni -bez výjimky- zodpovědní za mír ve světě i za naši budoucnost.

Daruj nám čistotu odvahy, lásky a dobročinnosti,

abychom v každém člověku mohli spatřit Tvé milované dítě.

Dovol, abychom byli vždy schopní odpustit naše omyly

i omyly našich bližních.

A abychom jeden ve druhém hledali vždy dobro, Tvou LÁSKU a Tvé SVĚTLO.

Veď nás,

abychom na tom všem nepřetržitě a s pokorou pracovali

a neúnavně se za to modlili.

Pomáhej nám,

aby naše skutky odrážely Tvou vůli, milosrdenství a Tvou nekonečnou LÁSKU.

Abychom tak velebili Tvé jméno.

Panno Marie, svatá Matko Ježíše Krista, Královno andělů.

Prosíme Tě,

rozprostři ochranný plášť Tvé mateřské lásky nad světem,

aby se pod ním -ve věčném míru- sjednotila jediná velká lidská rodina.

Pomoz národům,

abychom jako jediné velké společenství,

zodpovědně, moudře a v úplné lásce

usilovali o pokojný, mírový a harmonický vývoj světa a každého člověka

s podporou, ochranou a s požehnáním

našeho milovaného Otce,

Ježíše Krista,

Panny Marie,

Ducha svatého,

andělů a všech svatých.

Tak jak bylo na počátku, tak ať je nyní a na věky věků.

Amen.

Modlitba za boží milost

Pane, Ty jsi dobrotivý a mocný.

Jsi jedinečný a živý.

Po celou dobu na mě dáváš pozor,

i když si to nezasloužím.

Velebený buď Ježíši, Ty jsi Pán.

Veď mě, Pane, k těm, kterým mám pomoci.

Dej, ať povstanou a volají Tvé jméno, ó Pane.

Dej, ať povstanou ti, kteří Tě milují,

kteří Tě hledají, a kteří Ti důvěřují.

Dej, ať povstanou.

Dej, ať povstanou, ó, Pane.

Potřebujeme zástupy věřících,

kteří se nestydí za Tvá slova.

Potřebujeme zástupy věřících, ó Pane,

kteří jsou připraveni Tě následovat,

dbát Tvého slova a velebit ho.

Dej, ať povstanou, ó Pane!

Dej, ať povstanou.

Modlím se za harmonii mezi všemi, kteří Tě milují.

Modlím se za to, že jim otevřeš oči,

aby uviděli a pochopili pravdu Tvých slov, ó Pane.

Drž nad námi Tvoji ochrannou ruku a veď nás.

Modlím se za generaci,

která přinese světlo do tohoto světa.

Která se neskloní pod žádným nátlakem

a odvážně bude stát za svou vírou.

Dej, ať povstanou, ó Pane, proto,

aby hlásali, že Ježíš Kristus trpěl za naši záchranu.

Dej, aby existovaly zástupy věřících,

kteří jsou připraveni slovem za Tebe bojovat,

z hloubi srdce Tě milovat

a Tvých slov si vážit.

Pane, povolej nás do boje,

abychom Tě vyvolili za Krále Králů a Pána Pánů.

Za to se modlím z hloubi srdce.

Dej, ať povstanou, ó, Pane.

Dej, ať povstanou.

 

Amen

Bohoslužby

Kalendář bohoslužeb

30.

Březen

VELIKONOČNÍ
BOHOSLUŽBA

10:30 hod

Městské kulturní středisko Letovice

podání ruky
Mír se vším, co je

Přináším vám, děti moje, mír, sedmerý mír Matky Země a Nebeského Otce

bottom of page