top of page
logo CEK_edited_edited.jpg

Křesťanská církev
esejská

“Věříme v Boha, našeho milujícího Otce. Boha, který považuje lidi za své děti. Otce, který nás miluje a podporuje v našem rozvoji, bez toho, abychom z Jeho strany pociťovali hrozby a tresty.”  

Ježíše Krista ctíme jako Nejvyššího kněze, Syna Boha a Spasitele. Esejská tradice nás učí, na rozdíl od jiných současných křesťanských tradic, že Ježiš Nazorejský se narodil do esejské rodiny, byl vychován Esejci, byl ženatý a měl děti. Nic z těchto skutečností neubírá na jeho božské podstatě a na roli Spasitele.

Reinkarnace a křesťanství?

Esejská církev je jediná z celého spektra křesťanských denominací, která si dodnes udržela v souladu s prvotními křesťanskými společenstvími a na rozdíl od ostatních křesťanských církví, ve své věrouce princip reinkarnace, tedy opakovaného návratu duše a jejího „učebního procesu“ během mnohých inkarnací. Proč tomu tak je a jak se tento princip reinkarnace k prvotním křesťanům dostal, se můžete podrobněji dovědět v jiné části tohoto webu.

Poslání naši církve

Posláním Křesťanské církve esejské je sjednocovat osoby věřící v jediného Boha a vytvářet mezi nimi spojení. Všichni lidé mají stejného stvořitele – jediného Boha. A proto existuje jen jediná Boží církev.

Každé náboženství ovlivněné svým původem a kulturou odpovídá jednomu úhlu pohledu, jednomu názoru na všeobsáhlost Boha a tím jedné části této jediné Církve.

Křesťanská církev esejská se na tomto pozadí chápe jako spojovací článek jednotlivých církví a konfesí.

Víra Křesťanské církve esejské se zakládá na chápání Boha, jako milujícího Otce všech lidí.

Bůh stvořil bez výjimky všechny lidi jako svoje děti a jako milující Otec si přeje, aby se jeho děti vzájemně respektovaly a milovaly.

Svoboda každého jednotlivce je tou nejvyšší hodnotou a nejvyšším cílem. Končí tam, kde naráží na svobodu jiného člověka.

Křesťanská církev esejská chápe každého člověka jako Bohem milovaného a jeho jedinečnost jako vyjádření jednoho aspektu Boha.

 

Křesťanská církev esejská chápe lásku, jako nejmocnější sílu v Univerzu a jako jedinou cestu jak se stát součástí Krista, získat dokonalost a navrátit se zpět k Bohu.

Cesta k vnitřní čistotě vede skrze pochopení všech ostatních lidí.

Jen skrze absolutní důvěru v Boha můžeme být tím, čím skutečně jsme, tedy součástí Boha.

Války, vraždy a diskriminaci považuje Křesťanská církev esejská za akt proti vůli Boha.

Křesťanská církev esejská vyznává, že jsme si všichni rovni a všichni máme stejný původ v Bohu. 

O co usilujeme

Zprostředkování prapůvodního radostného křesťanského poselství dle původního významu slova „evangelium“, tedy radostné poselství.

Slavení bohoslužeb v jejich prapůvodní podobě, kde ústředním bodem je společenství lásky (Komenie = spojení s anděly Nebes a Země).

Podporu vědomí společenství lidí jako jedné lidské rodiny.

Toleranci, respekt a akceptaci náboženství vzájemně mezi sebou.

Úctu k božímu dílu, tedy ke všem lidem, ostatním živým tvorům i rostlinám a ostatní přírodě.

Úctu k osobní duchovní, psychické a fyzické svobodě každého člověka.

Vedení k všeobjímající lásce a k absolutní důvěře Bohu.

Rozvoj osobnosti jednotlivce a rozšiřování jeho spirituálního, religiózního vědomí.

Posláním Křesťanské církve esejské je svobodu člověka neomezovat, ale podporovat a zviditelňovat.

Proto si Křesťanská církev esejská každého člověka váží, jako sebeurčující individuality.

Křesťanská církev esejská zprostředkovává poznání, že žijeme abychom se učili a dále rozvíjeli i s pomocí námi dříve zvolených učebních procesů.

Čemu věříme (KRÉDO)
 • Věříme v jednotu Univerza s Bohem.

 • Věříme v to, že všichni lidé jako děti Boží, jsou jedna velká lidská rodina.

 • Věříme v trojjedinost Boha v podobě Otce, Krista a Ducha svatého.

 • Věříme v Boha, jako milostivého Otce.

 • Věříme v Ducha svatého, který prezentuje mateřskou část osobnosti Boha.

 • Věříme v Marii – Matku Ježíše – Královnu andělů.

 • Věříme a víme o existenci andělů a jejich pomoci pro nás

 • Věříme v osobu Ježíše, který ve své lidské existenci prezentoval v (do té doby) nepoznané míře Kristovu sílu, a proto je právem označován jako Syn Boží.

Vyznáváme Deset pravd pro epochu Krista
 1.  Smíš poznat, že ty a JÁ jsme jedno.

 2.  Smíš poznat, že JÁ jsem ti OTCEM i MATKOU.

 3. Smíš ve společenství se MNOU a vším, co je zde, žít a milovat.

 4. Smíš žít v harmonii se vším.

 5. Smíš povýšit ducha nad matérii.

 6. Smíš soustavně kráčet v MÉM světle.

 7. Smíš toužit po poznání.

 8. Smíš se pomocí poznání osvobodit od všech lidských okovů a zlomit koleso karmy.

 9. Smíš zachovávat MŮJ klid a mír.

 10. Smíš si ctít Zemi a nanovo ji přetvářet podle MÉ vůle.

Vyznáváme Pět Božích principů
 1. Princip rovnosti (akceptování) - princip rovnosti je úloha poznat, že jsme si všichni rovni, všichni máme stejný původ (Boha).

 2. Princip čistoty (pochopení) - princip čistoty je úloha poznat, že „čistí“ můžeme být pouze tehdy, když budeme mít pochopení pro všechny ostatní bytosti.

 3. Princip JÁ JSEM (důvěra) - princip JÁ JSEM je úloha poznat, že jen díky absolutní důvěře v Boha samého můžeme být takoví, jací jsme skutečně = částí Boha.

 4. Princip vůle (víra) -  princip vůle je úloha poznat, že my, když věříme, pochopíme, že jsme sami dali povolení ke všem našim procesům učení.

 5. Kristův princip (láska) - kristův princip je úloha poznat, že jsme všichni přes (skrze, díky) naši lásku částí Krista a pouze prostřednictvím lásky se vyvíjíme do úplnosti

podání ruky
Mír se vším, co je

Přináším vám, děti moje, mír, sedmerý mír Matky Země a Nebeského Otce

Kontakt
bottom of page