top of page

Peace with the departed

logo CEK.jpg
When people are dead, they are no longer available to us in life. We can't talk to them anymore

Když jsou lidé mrtví, už pro nás nejsou v životě dosažitelní. Už s nimi nemůžeme mluvit. Nemůžeme je požádat o odpuštění za minulé skutky. Nemůžeme jim víc povědět DĚKUJI za všechno to laskavé a dobré, co jsme od nich dostali. Je obzvláště nepříjemné, když nás lidé náhle opustí. Kolik z nás je v takové situaci a říká si: "Kdybych jen byl..." Můžeme vytvořit mír s ještě živými - dotkneme se srdce, přistoupíme k druhému a řekneme: "Ty, musíme si někdy promluvit! Je mezi námi něco nejasného. Odstraňme to. Nechme to tak a smiřme se!" U zesnulého to už prostě není možné. Přímý rozhovor v každodenním životě – už není možný! Jaké to Je hrozné být v situaci, kdy až po smrti dotyčné osoby se ukáže, co opravdu chtěl, myslel, chtěl... Když se ukáže Nedorozumění a živí jsou ponecháni s pocity viny. Nebo když je přítomný hněv vůči zesnulému – například při jeho sebevraždě. Nebo když jsme během života nemohli jednoduše vyslovit: "Děkuji! Miluji tě!" Zůstávají emoce, které se hromadí, nemají možnost odejít. Částečně ze studu, částečně ze strachu, Částečně z nejistoty, ale v každém případě ze smutku. Najít mír se zesnulým znamená být schopen vypovědět vše, co jsme chtěli říci, ale neřekli, a být schopen důvěřovat Matce Boží. Svatá Maria vždy najde cestu pro duši, ke které My se přimlouváme, Ona předává poselství. Můžeme si být jistí, že co jim chceme říct opravdu, k nim opravdu přijde. Můžeme si být jisti, že náš Otec nad námi bdí s láskyplným zrakem, s láskou nás vede... a odpouští nám... Můžeme se osvobodit! Modlíme se za všechny lidi, kteří jsou v nevyřešených situacích se zesnulým. "Svatý anděli odpuštění, prosím, dej těm, kterých se to týká, sílu, schopnost a vůli odpustit si. Pomozte jim vědět, že vše, co se děje, se stalo se souhlasem zesnulého, a že se oba mohli a mohou ze situace poučit pro budoucí životy. Svatá matko Marie, úpěnlivě tě prosíme, abys předala všechna poselství duším zesnulých, nechť proudí tvé požehnání a dej mír těm, o které se jedná. Za to vám z celého srdce děkujeme!"

bottom of page