top of page
logo CEK_edited_edited.jpg

Keresztény Esszénus Egyház

„Hiszünk Istenben, szerető Atyánkban. Egy Istenben, aki gyermekeinek tekinti az embereket. Egy Atyában, aki szeret minket és támogat fejlődésünkben, anélkül, hogy fenyegetést és büntetést éreznénk az Ő részéről.”  

Tiszteljük Jézus Krisztust, mint Főpapot, Isten Fiát és Megváltót. Az esszénus hagyomány azt tanítja nekünk, a többi kortárs keresztény hagyománytól eltérően, hogy a Názáreti Jézus esszénus családba született, esszénusok nevelték fel, megnősült és gyermekei születtek. E tények egyike sem von le isteni mivoltából és Megváltó szerepéből.

Reinkarnáció és kereszténység?

Az Esszénus Egyház az egyetlen a keresztény felekezetek teljes spektrumából, amely az eredeti keresztény közösségekkel összhangban és más kerestény egyházaktól eltérően fenntartotta a reinkarnáció elvét, vagyis a lélek ismételt visszatérését és „tanulási folyamatát” számos inkarnáció során. keresztény egyházak. Hogy miért van ez így, és hogyan jutott el a reinkarnációnak ez az elve a korai keresztényekhez, erről a weboldal egy másik részében tájékozódhat részletesebben.

Egyházunk küldetése

Az Esszénus Keresztény Egyház küldetése, hogy egyesítse az egy Istenben hívőket, és kapcsolatot teremtsen köztük. Minden embernek ugyanaz a teremtője – az egyetlen Isten. És ezért csak egy Isten Egyháza létezik.

Minden vallás, melyet befolyásol a származása és kultúrája, az Isteni mindenütt jelenvalóságnak az egyik nézőpontja, egyik véleménye, ezért egy része az Egyetlen Egyháznak.

Ennek fényében az esszénus Keresztény Esszénus Egyház az egyes egyházak és hitvallások összekötő láncszeme.

A Keresztény Esszénus Egyház hite azon alapul, hogy Isten minden ember szerető Atyja.

Isten kivétel nélkül minden embert gyermekének teremtett, és szerető Atyaként azt akarja, hogy gyermekei tiszteljék és szeressék egymást.

Minden egyén szabadsága a legmagasabb érték és a legmagasabb cél. Ott ér véget, ahol egy másik személy szabadságába ütközik.

Az Keresztény Esszénus Egyház értelmezése szerint, Isten minden embert szeret, és az emberek egyedisége pedig az Isten egyik aspektusának kifejeződése.

 

Az Keresztény Esszénus Egyház a szeretetet az Univerzum leghatalmasabb erejének tekinti, és az egyetlen módja annak, hogy Krisztus részévé váljunk, elérjük a tökéletességet és visszatérjünk Istenhez

A belső tisztasághoz vezető út az összes többi ember megértésén keresztül vezet.

Csak az Istenbe vetett abszolút bizalom által lehetünk azok, akik valójában vagyunk, Isten részei.

A háborúkat, a gyilkosságokat és a diszkriminációt az Keresztény Esszénus Egyház Isten akarata elleni cselekedetnek tekinti.

A Keresztény Esszénus Egyház vallja, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, és mindannyiunk ugyanonnan, Istenből származunk. 

Amire törekszünk

Az eredeti örömteli keresztény üzenet közvetítése az "evangélium" szó eredeti jelentése szerint, azaz örömhír.

Az istentiszteletek megünneplése eredeti formájában, ahol a központi pont a szeretet közössége (Komenie = kapcsolat az Ég és a Föld angyalaival).

Az emberi közösség, mint egy emberi család tudatának a támogatása.

Tolerancia, a vallás tisztelete és elfogadása egymás között.

Az Isteni teremtés iránti tisztelet, azaz minden ember, élőlény, növény, valamint a természet többi része iránti tisztelet.

Minden ember személyes szellemi, lelki és testi szabadságának tiszteletben tartása

Vezetés a mindent átfogó szeretethez és Istenbe vetett abszolút bizalomhoz.

Az egyén személyiségének fejlesztése, spirituális és vallási tudatának bővülése.

A Keresztény Esszénus Egyház küldetése nem az emberi szabadság korlátozása, hanem annak támogatása és kinyilatkoztatása.

Éppen ezért a Keresztény Esszénus Egyház minden embert önmeghatározó egyéniségként tart tiszteletben.

A Keresztény Esszénus Egyház azt a tudást közvetíti, hogy azért élünk, hogy tanuljunk és fejlődjünk az általunk korábban választott tanulási folyamatok segítségével is.

Amiben hiszünk (Hitelvek)
 • Hiszünk az Univerzum Istennel való egységében.

 • Hisszük, hogy minden ember, mint Isten gyermeke, az emberiség nagy családjába tartozik.

 • Hiszünk Isten hármasságában az Atya, Krisztus és a Szentlélek formájában.

 • Hiszünk Istenben, mint irgalmas Atyában.

 • Hiszünk a Szentlélekben, aki Isten személyiségének anyai részét képviseli.

 • Hiszünk Máriában – Jézus anyjában – az angyalok Királynőjében.

 • Hiszünk és tudunk az angyalok létezéséről és a számunkra nyújtott segítségükről

 • Hiszünk Jézus személyében, aki emberi létében (addig) még soha nem tapasztalt mértékben képviselte a Krisztuserőt ezért joggal nevezik Isten Fiának.

Valljuk a Krisztus – korszak 10 parancsolatát
 1. Szabad tudnod, hogy te és én egyek vagyunk.

 2. Szabad tudnod, hogy ÉN VAGYOK az APÁD és ANYÁD.

 3. Szabad neked, egységben velem és minden létezővel, élni és szeretni.

 4. Szabad neked harmóniában élni minden létezővel.

 5. Szabad neked szellemed az anyag fölé helyezni.

 6. Szabad neked mindig a Fényemben járni.

 7. Szabad neked a tudásra vágyni.

 8. Szabad neked a felismerés által az emberiséget kötő láncoktól magadat megszabadítani és a karma kerekét megtörni.

 9. Szabad neked a békémet és békességemet megtartani.

 10. Szabad neked a Földet becsülni és azt az akaratom szerint újjá építeni.

Valljuk Isten öt alapelvét
 1. Az egyenlőség elve (elfogadás)-az egyenlőség elvének a feladata a felismerés, hogy mindannyian egyenlők vagyunk, mindünknek ugyanaz a származása (Isten).

 2. A tisztaság elve (megértés) -a tisztaság elvének a feladata a felismerés, hogy tudjuk, csak akkor lehetünk "tiszták", ha megértők leszünk mások iránt.

 3. Az ÉN VAGYOK elv (bizalom)- az ÉN VAGYOK elvének a feladata a felismerés, hogy tudjuk, hogy csak magába az Istenbe vetett abszolút bizalomnak köszönhetően lehetünk azok, akik valójában vagyunk = Isten részei.

 4. Az akarat elve (hit) -  az akarat az akarat elvének a feladata a felismerés, hogy ha van hitünk, megértjük, hogy mi magunk adtunk engedélyt minden tanulási folyamatunkra.

 5. Krisztus-elv (szeretet)- a krisztusi princípium feladata a felismerés, hogy szeretetünk által (annak köszönhetően) mindannyian Krisztus részei vagyunk, és csak a szeretet által érjük el a tökéletességet.

podání ruky
Békesség mindennel, ami van

Békét hozok nektek, gyermekeim, Földanya és Mennyei Atya hétszeres békéjét

Kontakt
bottom of page